ผลงาน
หน้าแรก > ผลงาน

รายการผลงาน

แปล
 • คู่มืออุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (อังกฤษ, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, เกาหลี, ไทย)
 • คู่มือกล้องดิจิตอล (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, รัสเซีย)
 • แค็ตตาล็อกเครื่องพิมพ์ (อังกฤษ, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, เกาหลี, ไทย, เวียดนาม)
 • ต้นฉบับการบรรยายสำหรับงานโปรโมทรถยนต์รุ่นใหม่ (อังกฤษ)
 • คู่มือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย (อังกฤษ)
 • คู่มือระบบการจัดการอุปกรณ์สำนักงาน (อังกฤษ, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, เกาหลี)
 • คู่มือบริการคลาวด์ (อังกฤษ, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, เกาหลี)
คู่มือ/วิธีใช้
 • แปล/แก้งานคู่มือการใช้งานอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (อังกฤษ, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, เกาหลี ไทย), FrameMaker
 • แก้งานคู่มือการใช้งานโปรเจคเตอร์ (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาลี, รัสเซีย), InDesign
 • วางแผนและผลิตคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์สำนักงาน (ญี่ปุ่น), FrameMaker
 • แก้งานคู่มือการใช้งานอุปกรณ์วิเคราะห์ทางชีวเคมีอัตโนมัติ (ญี่ปุ่น), FrameMaker
 • วางแผนและผลิตคู่มือการใช้งานระบบการประชุมทางไกล (ญี่ปุ่น), Word
 • วางแผนและผลิตระบบการค้นหาสิทธิบัตร (ญี่ปุ่น), HTML
 • วางแผนและผลิตคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ (ญี่ปุ่น), InDesign
 • วางแผนและผลิตคู่มือผู้ดูแลระบบป้ายดิจิตอล (ญี่ปุ่น), Word
 • วางแผนและผลิตคู่มือการทำงานระบบการจัดการ POS (ญี่ปุ่น), FrameMaker
แค็ตตาล็อก โบรชัวร์ อื่นๆ
 • วางแผนและผลิตแค็ตตาล็อก/ใบปลิวของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (อังกฤษ, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, เกาหลี, ไทย, เวียดนาม), InDesign
 • วางแผนและผลิตแค็ตตาล็อกของระบบการจัดการโมบายคอนเท้นท์ (ญี่ปุ่น), Illustrator
 • วางแผนและผลิตคู่มือโปรโมทการใช้เครื่องพิมพ์ในครัวเรือน (ญี่ปุ่น), InDesign
 • วางแผนและผลิตแคมเปญการทดแทนอุปกรณ์สำนักงาน (ญี่ปุ่น), Illustrator, HTML
 • วางแผนและผลิตแค็ตตาล็อกโปรโมทการนำเข้ากระดานดำอิเล็กทรอนิกส์ (ญี่ปุ่น), Illustrator
 • วางแผนและผลิตแค็ตตาล็อก/ใบปลิวของสแกนเนอร์แบบดึงกระดาษ (ญี่ปุ่น), Illustrator
 • วางแผนและผลิตคู่มือที่ครอบคลุมระบบการจัดการคลาด์ของอุปกรณ์สำนักงาน (ญี่ปุ่น), Illustrator
 • วางแผนและผลิตใบปลิว/POP/โปสเตอร์แคมเปญของอุปกรณ์สำนักงาน (ญี่ปุ่น), Illustrator
 • วางแผนและผลิต/แปลคู่มือการขาย ซัพพลายเซอร์วิส (ญี่ปุ่น, อังกฤษ), Illustrator
 • วางแผนและผลิตแค็ตตาล็อกแนะนำโรงงานอุตสาหกรรม (ญี่ปุ่น), Illustrator
 • แปล/แก้งานเว็บไซต์แนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, รัสเซีย), HTML
 • แปล/แก้งาน คู่มือการรักษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (อังกฤษ), InDesign
 • วางแผนและผลิตคู่มือแนะนำบริการโฆษณาบนเครือข่ายบริการ (ญี่ปุ่น), InDesign
ภาพเคลื่อนไหว
 • วางแผนและผลิต/แปล แอนิเมชั่น 3DCG สำหรับแนะนำฟังก์ชั่นเครื่องพิมพ์ป้าย (ญี่ปุ่น, อังกฤษ), 3ds Max
 • วางแผนและผลิต/แปล แอนิเมชั่น 3DCG สำหรับนำเสนอฉากที่ใช้โปรเจคเตอร์ (ญี่ปุ่น, อังกฤษ), modo
 • วางแผนและผลิต/แปล แอนิเมชั่น 3DCG สำหรับแนะนำฟังก์ชั่นเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (เครื่องพิมพ์ระดับโปรดักชั่น) สำหรับธุรกิจ (ญี่ปุ่น, อังกฤษ), modo
 • วางแผนและผลิต/แปล ภาพเคลื่อนไหวสำหรับการฝึกอบรมของร้านตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีนประยุกต์), Premiere, Flash
 • วางแผนและผลิต/ถ่ายภาพเคลื่อนไหวการแนะนำระบบการจัดการโมบายคอนเท้นท์ (ญี่ปุ่น), Premiere
 • วางแผนและผลิตภาพเคลื่อนไหวการอธิบายการทำงานของระบบการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย (ญี่ปุ่น), Captivate และอื่นๆ
 • เก็บข้อมูล/ผลิตตัวอย่างการนำเข้าใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ SSL (ญี่ปุ่น), InDesign
 • เก็บข้อมูล/ผลิตตัวอย่างการนำเข้าเครื่องพิมพ์สำนักงาน (ญี่ปุ่น), Illustrator
 • วางแผนและผลิตการจำลองฟังก์ชั่นสำหรับศูนย์สนับสนุนเครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัด (ญี่ปุ่น), Flash

ไปที่ด้านบนของหน้า