แนะนำบริการ (บริการการแปล)
หน้าแรก > แนะนำบริการ > บริการการแปล

บริการการแปล

มีการรับมือโดยผู้ประสานงานที่เป็นเจ้าของภาษาเอเชียภายในบริษัท

เนื่องจากภายในบริษัทมีผู้ประสานงานที่เป็นเจ้าของภาษาแต่ละภาษาอยู่คอยรับมือ จึงสามารถตรวจแก้งานแปลได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
หากมีคำถามจากผู้แปล ก็สามารถติดต่อสอบถามลูกค้าได้อย่างเร็วรวดโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ยังสามารถรับมือกับงานแปลบางส่วนที่เร่งด่วนได้ด้วยสามารถแก้งานที่เข้าใจถึงลักษณะพิเศษของแต่ละภาษา

บริษัทเรามีผลงานและประสบการณ์มากกว่า 30ปีในฐานะที่เป็นบริษัทการผลิต
การสามารถแก้งานด้วยซอฟต์แวร์โดยคำนึงถึงลักษณะพิเศษของภาษาก็เป็นจุดแข็งที่สำคัญสามารถแปลจากภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังแปลจากภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยเช่นกัน

โดยปกติการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเอเชียนั้นมีค่อนข้างเยอะมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทเรายังมุ่งเน้นการแปลจากภาษาญี่ปุ่นโดยตรงอีกด้วย
ภาษาจีนและภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์คล้ายคลึงกับภาษาญี่ปุ่นมาก แต่กับภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเชีย และภาษาเวียดนามเมื่อเทียบกับภาษาญี่ปุ่นแล้วจะมีโครงสร้างของภาษาที่ต่างกันมาก ถึงกระนั้นบริษัทเราก็สามารถแปลจากภาษาญี่ปุ่นได้โดยตรงเช่นกัน
ซึ่งการที่จะทำได้ดังกล่าว แน่นอนว่าต้องอาศัยผู้ประสานงานภายในบริษัทที่สามารถสื่อสารทำความเข้าใจด้วยภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีสามารถเขียนบทความโฆษณาภาษาอังกฤษได้โดยเจ้าของภาษา

สำหรับภาษาอังกฤษ มีเจ้าของภาษาที่เป็นนักเขียนบทความโฆษณามืออาชีพอยู่ภายในบริษัท
ซึ่งจะเขียนบทความโฆษณาที่สร้างแรงกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นนั้นๆเกิดความสนใจในสินค้า
การเขียนบทความโฆษณาภาษาอังกฤษนั้น ผู้เขียนอาจขัดเกลาข้อความจากข้อความที่ถูกแปลมา หรืออาจทำการประชุมงานมาก่อนแล้วจึงลงมือเขียน
ผู้เขียนจะระดมความรู้โดยการเก็บสะสมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันในกลุ่มภาษาที่ถูกใช้ประเภทเอกสารการแปลที่รับมือได้

บริษัทเรานำเสนอบริการการแปลที่ต้องใช้ทักษะความรู้เฉพาะด้าน เช่น ธุรกิจ, IT, การเงิน เป็นต้น โดยพนักงานแปลมืออาชีพที่เป็นเจ้าของภาษาที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็ว

แปลด้านธุรกิจ จดหมายธุรกิจ, อีเมล์ธุรกิจ, เอกสารการเสนอ, รายงานการประชุม, เอกสารงานพรีเซนเทชั่น, เอกสารงานการตลาด , ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารอธิบายเกี่ยวกับบริษัท, โบรชัวร์
แปลด้านสาขาคอมพิวเตอร์/IT คู่มือการใช้งาน, คู่มือการบริการ, คู่มือการพัฒนาซอฟต์แวร์, คู่มือการใช้งานฮาร์ดแวร์, คู่มือการสร้างระบบ, คู่มือการฝึกอบรม, คู่มือการสร้างเครือข่าย, คู่มือการรักษาความปลอดภัย
แปลด้านการเงิน/การบัณชี เอกสารเกี่ยวกับกับการเงิน, รายงานคู่มือ, เอกสารงานสรุปการปิดบัญชี, ตารางการเงินต่างๆขององค์กร, รายงานการวิเคราะห์องค์กร, เอกสารเกี่ยวกับกฏหมาย SOX
แปลด้านกฎหมาย/หนังสือสัญญา กฎหมาย/กฎหมายทั่วไป, หนังสือสัญญาต่างๆ, เอกสารการยื่นขอวีซ่าต่างประเทศ, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศ, หนังสือสัญญาการบำรุงรักษา, หนังสือสัญญาเช่า
แปลวิดีโอ/ซับไตเติ้ล แนะนำกิจกรรมของสถานที่ราชการ, แนะนำกิจกรรมขององค์กร NPO, ซับไตเติ้ลภาพยนตร์, แปลการ์ตูน
แปลด้านการท่องเที่ยว/กูร์เมต์ โบรชัวร์การท่องเที่ยว, โบรชัวร์โฆษนาโรงแรม, เว็บไซต์โรงแรมรีสอร์ท, เมนูร้านอาหาร