ค่าบริการ
หน้าแรก > ค่าบริการ

บริการการแปล

การแปลจากภาษาญี่ปุ่น

ภาษาต้นฉบับ ภาษาเป้าหมาย ราคาต่อหน่วย (เยน) หน่วย
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ 10 - ตัวอักษร
  ภาษาจีนประยุกต์ 8 - ตัวอักษร
  ภาษาจีนดั้งเดิม 8 - ตัวอักษร
  ภาษาเกาหลี 8 - ตัวอักษร
  ภาษาไทย 12 - ตัวอักษร
  ภาษาเวียดนาม 12 - ตัวอักษร

การแปลจากภาษาอังกฤษ

ภาษาต้นฉบับ ภาษาเป้าหมาย ราคาต่อหน่วย (เยน) หน่วย
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 15 - เวิร์ด
  ภาษาจีนประยุกต์ 17 - เวิร์ด
  ภาษาจีนดั้งเดิม 17 - เวิร์ด
  ภาษาเกาหลี 17 - เวิร์ด
  ภาษาไทย 18 - เวิร์ด
  ภาษาเวียดนาม 17 - เวิร์ด
  ภาษาอินโดนีเซีย 17 - เวิร์ด

*เกี่ยวกับภาษาอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น โปรดติดต่อสอบถามมาที่เรา

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปล

 • ・เจ้าของภาษาญี่ปุ่น เป็นผู้แปล
 • ・แปลตรงตัวด้วยรูปแบบที่ตรงตามงานเขียนเดิม
 • ・จะไม่มีการผิดสัญญาตามกฎโดยการตัดสินใจของผู้แปล
 • ・กรณีมีสำนวนหรือคำเฉพาะแค่ในภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น อาจต้องเพิ่มเติมคำอธิบายเข้าไปด้วย
 • ・หากมีเอกสารอ้างอิงโดยตรง จะใช้เอกสารนั้นอ้างอิง
 • ・หากไม่เข้าใจเจตนาของงานเขียนเดิม จะเขียนคำถามเพิ่มเติมในขณะแปลหรือตอนส่งงาน
 • ・การเข้าร่วมประชุมและการสอบถามโดยตรง จะแยกตังหาก
 • ・ราคาต่อหน่วยจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความยากของเนื้อหา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเรา
 • ・กรณีราคาของแต่ละภาษาต่ำกว่า 5,000เยน จะถูกนำใช้เป็นมินิมัมชาร์จ
 • ・กรณีการแปลที่ใช้ TRADOS จะกำหนดราคาต่อหน่วยตามอัตราการแข่งขัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

การตรวจงานโดยเจ้าของภาษา

ภาษาเป้าหมาย ราคาต่อหน่วย (เยน) หน่วย
ภาษาอังกฤษ 5 - เวิร์ด
ภาษาจีนดั้งเดิม 4 - เวิร์ด
ภาษาจีนประยุกต์ 4 - เวิร์ด
ภาษาเกาหลี 4 - เวิร์ด
ภาษาไทย 5 - เวิร์ด
ภาษาเวียดนาม 5 - เวิร์ด
ภาษาอินโดนีเซีย 5 - เวิร์ด

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจงานโดยเจ้าของภาษา

 • ・ตรวจงานที่แปลในบริษัทตามกฎ
 • ・นอกจากการแปล เจ้าของภาษายังตรวจเช็คประโยคที่แปล
 • ・แก้ไขข้อผิดพลาดของไวยากรณ์โดยไม่ทำให้งานเขียนเดิมเกิดความเสียหาย
 • ・ผู้เช็คจะอ่านเพียงประโยคที่แปลมาและเช็คความถูกต้องของประโยค
 • ・ตามกฎแล้วไม่ใช่ว่าจะแปลถอดความโดยการตัดสินใจของผู้เช็ค
 • ・ราคาต่อหน่วยจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความยากของเนื้อหา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเรา

การเขียนบทความโฆษณา

ภาษาต้นฉบับ ภาษาเป้าหมาย ราคาต่อหน่วย (เยน) หน่วย
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ 25,000 - หน้า

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนบทความโฆษณา

 • ・1หน้าคำนวณเป็น160คำ
 • ・นอกจากการแปล เจ้าของภาษายังขัดเกลาประโยคที่แปล
 • ・นอกจากการใช้เอกสารอ้างอิงโดยตรง ยังคัดลอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบด้าน เช่น การนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง, การสำรวจด้วยตัวเอง เป็นต้น
 • ・คำนึงถึงกลุ่มภาษาที่ถูกใช้แปลข้อความ หากมีการทดลองแปลถอดความ
 • ・ส่วนใหญ่จะทำการประชุมและการสอบถาม (ประเมินราคาโดยเวลาที่แยกตังหาก)
 • ・สามารถเขียนได้โดยขัดเกลาต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านการแปล หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
 • ・ราคาต่อหน่วยจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความยากของเนื้อหา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเรา

วางแผน/แก้งาน DTP

การผลิตคู่มือ (หนังสือเล่มเล็ก)

รายการใหญ่ รายการย่อย ราคาต่อหน่วย (เยน) หน่วย
วางแผน ค่าการวางแผน/โครงสร้าง 50,000 - เซต
เก็บข้อมูล/สำรวจ 20,000 - ต่อคนต่อวัน
ออกแบบ ออกแบบหน้าปก 30,000 - หน้า
ออกแบบข้อความ 30,000 - หน้า
ออกแบบหน้า ออกแบบหน้า (เลย์เอาท์, รูปแบบย่อหน้าส่วนหัวส่วนท้ายกระกระดาษ, รูปแบบตัวอักษร, ออกแบบลิงค์เชื่อมโยง) 30,000 - เซต
เขียนต้นฉบับ งานใหม่ 5,000 - หน้า
ภาพประกอบ 1,000 - หน้า
แก้ไข งานใหม่ 2,500 - หน้า
แก้ไขมากกว่า 50% 2,000 - หน้า
แก้ไข 20-50% 1,500 - หน้า
แก้ไขน้อยกว่า 20% 1,000 - หน้า
สารบัญ/ดัชนี 1,500 - หน้า
ภาพประกอบ/ภาพบนหน้าจอ อิมเมจภาพประกอบ 10,000 - ชิ้น
ภาพประกอบทางเทคนิค 5,000 - ชิ้น
สร้างแผนภาพ (แผนภาพเครือข่าย เป็นต้น) 2,000 - ชิ้น
แปรรูปจอภาพ 2,000 - ชิ้น
ตัดจอภาพ 300 - ชิ้น
ตรวจสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์จริง 4,000 - เวลา
เอาท์พุต สร้าง PDF สำหรับการพิมพ์ 200 - หน้า
 • ・หน้ากระดาษเป็น A4
 • ・สมมติว่าแอพพลิเคชั่นเป็น Framemaker、InDesign、Microsoft Word
 • ・ราคาต่อหน่วยจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความยากของเนื้อหา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเรา
 • ・มีส่วนลด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน

การผลิตแค็ตตาล็อก

รายการใหญ่ รายการย่อย ราคาต่อหน่วย (เยน) หน่วย
วางแผน ค่าการวางแผน/โครงสร้าง 50,000 - เซต
เก็บข้อมูล/สำรวจ 20,000 - ต่อคนต่อวัน
ออกแบบ ออกแบบหน้าปก 50,000 - หน้า
ออกแบบข้อความ 30,000 - หน้า
ออกแบบหน้า ออกแบบหน้า (เลย์เอาท์, รูปแบบย่อหน้าส่วนหัวส่วนท้ายกระกระดาษ, รูปแบบตัวอักษร, ออกแบบลิงค์เชื่อมโยง) 30,000 - เซต
เขียนต้นฉบับ การเขียนบทความโฆษณา 20,000 - หน้า
แก้ไข งานใหม่ 20,000 - หน้า
แก้ไขมากกว่า 50% 5,000 - หน้า
แก้ไข 20-50% 2,500 - หน้า
แก้ไขน้อยกว่า 20% 1,000 - หน้า
ภาพประกอบ/ภาพบนหน้าจอ อิมเมจภาพประกอบ 20,000 - ชิ้น
ภาพประกอบทางเทคนิค 10,000 - ชิ้น
สร้างแผนภาพ (แผนภาพเครือข่าย เป็นต้น) 3,000 - ชิ้น
แปรรูปจอภาพ 2,000 - ชิ้น
ตัดจอภาพ 300 - ชิ้น
เอาท์พุต สร้าง PDF สำหรับการพิมพ์ 200 - หน้า
 • ・ราคาต่อหน่วยจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความยากของเนื้อหา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเรา
 • ・มีส่วนลด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน

วางแผน/แก้งาน HTML

การผลิตเว็บไซต์

รายการใหญ่ รายการย่อย ราคาต่อหน่วย (เยน) หน่วย
วางแผน ค่าการวางแผน/โครงสร้าง 50,000 - เซต
เก็บข้อมูล/สำรวจ 20,000 - ต่อคนต่อวัน
การผลิต หน้าหลัก 50,000 - หน้า
รูปแบบหน้าล่าง 20,000 - หน้า
หน้าล่าง 15,000 - หน้า
เขียนต้นฉบับ งานใหม่ ประเมินราคาแต่ละครั้ง แผ่น
ภาพประกอบ/ภาพบนหน้าจอ อิมเมจภาพประกอบ 10,000 - ชิ้น
ภาพประกอบทางเทคนิค 5,000 - ชิ้น
สร้างแผนภาพ (แผนภาพเครือข่าย เป็นต้น) 2,000 - ชิ้น
แปรรูปจอภาพ 2,000 - ชิ้น
ตัดจอภาพ 300 - ชิ้น
ฟังก์ชั่น ติดตั้งแบบฟอร์ม 10,000 - เซต
นำเข้าซอฟต์แวร์ CMS ประเมินราคาแต่ละครั้ง เซต
วิเคราะห์การเข้าถึง ประเมินราคาแต่ละครั้ง เซต
 • ・ราคาต่อหน่วยจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความยากของเนื้อหา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเรา
 • ・มีส่วนลด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน

การผลิตคู่มือด้วย HTML

รายการใหญ่ รายการย่อย ราคาต่อหน่วย (เยน) หน่วย
วางแผน ค่าการวางแผน/โครงสร้าง 50,000 - เซต
เก็บข้อมูล/สำรวจ 20,000 - ต่อคนต่อวัน
ออกแบบ ออกแบบข้อความ 30,000 - เซต
ออกแบบด้วย HTML ออกแบบด้วย HTML (CSS, แท็ก และอื่นๆ) 50,000 - เซต
เขียนต้นฉบับ งานใหม่ 5,000 - หัวข้อ
ภาพประกอบ 1,000 - หัวข้อ
แก้งานด้วย HTML งานใหม่ 2,500 - หัวข้อ
แก้ไขมากกว่า 50% 2,000 - หัวข้อ
แก้ไข 20-50% 1,500 - หัวข้อ
แก้ไขน้อยกว่า 20% 1,000 - หัวข้อ
สารบัญ/ดัชนี 1,500 - หัวข้อ
ตรวจสอบ/คอมไพล์เลอร์การทำงานด้วย CHM 2,500 - เวลา
ตรวจสอบ/แก้ไขสารบัญด้วย CHM 2,000 - เวลา
ตรวจสอบ/แก้ไขคีย์เวิร์ดด้วย CHM 2,000 - เวลา
ภาพประกอบ/ภาพบนหน้าจอ อิมเมจภาพประกอบ 10,000 - ชิ้น
ภาพประกอบทางเทคนิค 5,000 - ชิ้น
สร้างแผนภาพ (แผนภาพเครือข่าย เป็นต้น) 2,000 - ชิ้น
แปรรูปจอภาพ 2,000 - ชิ้น
ตัดจอภาพ 300 - ชิ้น
ตรวจสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์จริง 4,000 - เวลา
 • ・ราคาต่อหน่วยใน1หัวข้อนั้นจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาว
 • ・ราคาต่อหน่วยจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความยากของเนื้อหา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเรา
 • ・มีส่วนลด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน

วางแผน/แก้งานภาพเคลื่อนไหว

การถ่ายภาพจริง (ดึงเอาเฉพาะส่วนสำคัญ)

รายการใหญ่ รายการย่อย ราคาต่อหน่วย (เยน) หน่วย
วางแผน ค่าการวางแผน/โครงสร้าง 100,000 - เซต
ค่าไดเร็คเตอร์ 50,000 - เซต
ค่าสร้างสถานการณ์ 10,000 - ขนาดความยาว (นาที)
ค่าสร้างสตอรี่บอร์ด 10,000 - ขนาดความยาว (นาที)
การถ่ายทำ อุปกรณ์กล้อง 50,000 - เซต
ค่าตากล้อง 50,000 - ต่อคนต่อวัน
ค่าผู้ช่วยตากล้อง 25,000 - ต่อคนต่อวัน
ค่าสื่อในการถ่ายทำ 2,000 - ม้วน
เทคนิค ค่าผู้ควบคุมไฟ ประเมินราคาแต่ละครั้ง ต่อคนต่อวัน
ค่าวิศวกรทางด้านภาพ ประเมินราคาแต่ละครั้ง ต่อคนต่อวัน
ค่าวิศวกรทางด้านเสียง ประเมินราคาแต่ละครั้ง ต่อคนต่อวัน
ค่าอุปกรณ์พิเศษ ประเมินราคาแต่ละครั้ง ต่อคนต่อวัน
ช่างแต่งหน้าทำผม 50,000 - ต่อคนต่อวัน
สไตลิสต์ (การเช่าเครื่องแต่งกายแยกตังหาก) 50,000 - ต่อคนต่อวัน
นักแสดง นักแสดงหลัก (คนญี่ปุ่น) 50,000 - ต่อคนต่อวัน
นักแสดงตัวประกอบ (คนญี่ปุ่น) 30,000 - ต่อคนต่อวัน
ผู้บรรยาย ผู้บรรยาย (คนญี่ปุ่น) 50,000 - ต่อคนต่อวัน
ผู้บรรยาย (คนต่างชาติ) ประเมินราคาแต่ละครั้ง ต่อคนต่อวัน
แก้ไข ค่าตัดต่อวีดีโอ 50,000 - ต่อคนต่อวัน
ค่าสร้างภาพกราฟิก 30,000 - ชิ้น
ค่าเขียนโปรแกรม 30,000 - ขนาดความยาว (นาที)
เสียงพูด ค่าใช้ BGM 50,000 - เพลง
ค่าสตูดิโอบันทึกเสียง 20,000 - เวลา
อื่นๆ ค่าไปดูงานนอกสถานที่ ประเมินราคาแต่ละครั้ง ต่อคนต่อวัน
ค่าที่พัก ประเมินราคาแต่ละครั้ง ต่อคนต่อวัน
ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ประเมินราคาแต่ละครั้ง ชิ้น
ค่าเช่าอุปกรณ์ขนาดใหญ่/อุปกรณ์ขนาดเล็ก ประเมินราคาแต่ละครั้ง ชิ้น
 • ・ราคาต่อหน่วยจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความยากของเนื้อหา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเรา

แอนิเมชั่น 3D CG (ดึงเอาเฉพาะส่วนสำคัญ)

รายการใหญ่ รายการย่อย ราคาต่อหน่วย (เยน) หน่วย
วางแผน ค่าการวางแผน/โครงสร้าง 100,000 - เซต
ค่าไดเร็คเตอร์ 50,000 - เซต
ค่าสร้างสถานการณ์ 10,000 - ขนาดความยาว (นาที)
ค่าสร้างสตอรี่บอร์ด 10,000 - ขนาดความยาว (นาที)
3DCG การสร้างแบบจำลอง 50,000 - ชิ้น
ผลิตแอนิเมชั่น 3DCG 50,000 - ชิ้น
ค่าเขียนโปรแกรม 30,000 - ขนาดความยาว (นาที)
ผู้บรรยาย ผู้บรรยาย (คนญี่ปุ่น) 50,000 - ต่อคนต่อวัน
ผู้บรรยาย (คนต่างชาติ) ประเมินราคาแต่ละครั้ง ต่อคนต่อวัน
แก้ไข ค่าตัดต่อวีดีโอ 50,000 - ต่อคนต่อวัน
ค่าสร้างภาพกราฟิก 30,000 - ชิ้น
เสียงพูด ค่าใช้ BGM 50,000 - เพลง
ค่าสตูดิโอบันทึกเสียง 20,000 - เวลา
 • ・ราคาต่อหน่วยจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความยากของเนื้อหา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเรา